Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ Services Quality Download Contact English
Commer.No.: 31681794
ID VAT: SK2020506466

Our company has been certified according to
ISO 9001 and ISO 14001 standards.
Contact:

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Rastislavova 58
040 01 Kosice
Slovak republic
Central Europe
tel/fax: +421 55 677 0 700
tel/fax: +421 55 677 0 800

GPS: N48.669616, E21.299961

Our new mobile solid waste granulator RESTA DCJ 900x600 is prepared to granulate solid waste at your site.

Hours of opening at our Recycling site Kosice- Krasna: Mon - Fri
7:00 - 15:30 CET