Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ Services Quality Download Contact English
Commer.No.: 31681794
ID VAT: SK2020506466

Our company has been certified according to
ISO 9001 and ISO 14001 standards.
We have established and applied system of quality and environment for the folowing areas: Geological works including rehabilitation of geological environment and rehabilitation of environmental burden, disposal and recovery of hazardous waste.


Our new mobile solid waste granulator RESTA DCJ 900x600 is prepared to granulate solid waste at your site.

Hours of opening at our Recycling site Kosice- Krasna: Mon - Fri
7:00 - 15:30 CET