Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ Služby Katalóg odpadov Kvalita Cenník Kontakt Webmail English
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
AKTUALITY:

platí od:17.05.2021
Asfaltový recyklát je aktuálne vypredaný. Predpokladaný termín predaja asfaltového recyklátu je až 12/2021. V mesiacoch 06 - 09/2021 budeme drviť betóny. Na predaj budú všetky frakcie betónového recyklátu.

Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 496 769.

Recyklačné stredisko KE-Traťová ul. otvorené Po-Pia od 7:00 do 15:30.

POZOR, NOVINKA!!! Prevezmeme od Vás drevný odpad ZADARMO. V našom zariadení na zber odpadov v Krásnej prevezmeme nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, drevené odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky. Pre viac informácií kliknite sem. Pre mapu polohy nášho recyklačného strediska kliknite sem.

Žiadosť o spracovanie nezáväznej cenovej ponuky na prenájom drviča
Meno a priezvisko: * Potrebné vyplniť
Firma:
Mobil:
E-mail: * Potrebné vyplniť
Termín od-do: -
Miesto prenájmu: * Potrebné vyplniť
Druh odpadu: betón
železobetón
tehla
asfalt
zmiešané odpady
Odhad množstva: tonm3
Kusovosť odpadu: max 500mm
viac ako 500mm (je potrebná predúprava odpadu na menšie časti)
Prímesi odpadu: odpad obsahuje prímesi (plasty, drevo, textílie, fólie, organický odpad a iné)
odpad neobsahuje prímesi
Drvič:
Doplňujúce informácie:

ANTISPAMOVÝ PRVOK - zaškrtnite políčko Nie som robot

 

Upozornenie:
Odoslaním tohto formulára dávate svoj súhlas s administratívnym spracovaním uvedených údajov pre účely spracovania cenovej ponuky. Získané údaje slúžia výhradne ako zdroj informácií pre spracovanie vyžiadanej cenovej ponuky a bude s nimi nakladané v súlade s požiadavkami GDPR.

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Rastislavova 58
040 01 Košice

IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 3889/V

tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.
aktualizované 21.5.2021