Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí.

Home Services Quality Download Contact English Italian
Commer.No.: 31681794
ID VAT: SK2020506466

Our company has been certified according to
ISO 9001 and ISO 14001 standards.


Files for download:
Download our full company profile by clicking here (*.pdf version).


2003-2012(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.