Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí.

Home Services Quality Download Contact English Italian
Commer.No.: 31681794
ID VAT: SK2020506466

Our company has been established and duly implemented and company applies a system in accordance with the standard
ISO 9001:2008and ISO 14001:2004

Files for download:
Download our full company profile by clicking here (*.pdf version).


2003-2012(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.