Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí.

A casa Contatto Inglese Italiano
Num. Reg.: 31681794
IVA: SK2020506466

Noi abbiamo il certificato per la sistema della qualitá dietro la normativa
ISO 9001:2008e per la sistema della ambiente dietro la normativa ISO 14001:2004
Contatto:

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Rastislavova 58
040 01 Košice
Slovak republic
Central Europe
tel/fax: +421 55 677 0 700
tel/fax: +421 55 677 0 800


2003-2012(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.